Thursday, September 08, 2005

小J的搖籃曲

我自己幫小J編的一首歌, 是用小星星的旋律, 歌詞很好笑!
Shinning Shinning Shine nig nig
Shinning Shinning Shine nig nig
Shinning Shinning Shine nig nig
Shinning Shinning Shine nig nig
Shinning Shinning Shine nig nig
Shinning Shinning Shine nig nig
我 自己都覺得很好笑, 這首曲的歌詞由來是有一天, 我發現他對亮亮的東西或光非常有興趣. 特別是辦公室大門一進去的大大的招牌. 因為字體是金色的, 加上Spot Light後就會閃閃發光. 每一次, 我只要抱他經過那, 他就會一直笑, 一直笑. 所興就一邊陪他看, 一邊唱個歌他聽. 久而久之, 只要他心情好或想玩時聽到這首歌就會笑, 心情不好或被夢婆婆打時聽到這首歌心情就會比較緩和. 這首歌更是對他是最好的搖籃曲ㄌㄟ!

No comments: